E/SAVING PL9 4000K CF/PL9W

R29.95

9W

Energy saver

CF/PL9W

Coolwhite

4000k

Lumen 540